Regulamin

Licealiada
     Aktualności      Regulamin ogólny      Kalendarz      Badminton      Koszykówka      Lekka atletyka      Piłka ręczna      Piłka siatkowa      Piłka nożna      Szachy      Unihokej      Tenis stołowy      Klasyfikacja      Pliki
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
     Aktualności      Regulamin ogólny      Kalendarz      Badminton      Koszykówka      Lekka atletyka      Piłka ręczna      Piłka siatkowa      Piłka nożna      Szachy      Unihokej      Tenis stołowy      Klasyfikacja      Pliki
Igrzyska Dzieci
     Aktualności      Regulamin ogólny      Kalendarz      Badminton      Koszykówka      Lekka atletyka      Piłka ręczna      Piłka siatkowa      Piłka nożna      Szachy      Unihokej      Tenis stołowy      Klasyfikacja      Pliki

Regulamin Miejskich Igrzysk dzieci w Koszykówce dziewcząt i chłopców


Protest/uwagi/odwołania - należy zgłaszać w terminie do 3 dni od ukazania się komunikatu na oficjalnej stronie MOSiR. Zgłoszenie szkoły a nie przystąpienie do rozgrywek bez powiadomienia w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek - skutkuje odjęciem 10 punktów od klasyfikacji końcowej mistrzostw.

Przepisy gry:
  1. Reprezentacja szkoły składa się z co najmniej 10, do maksymalnie 12 zawodników.
  2. Czas gry 4 kwarty po 6 minut każda - ryczałt. Zatrzymywana ostatnia minuta IV kwarty i każdej dogrywki przy „zaciętym” meczu tj. poniżej 10 pkt. przewagi jednego z zespołów. W razie remisu dogrywka 3 minuty.
  3. W trakcie całego meczu obowiązuje krycie ”każdy swego” tj. zakaz gry obroną strefową. W kwarcie I, II i III obowiązuje pssarella (opis poniżej). Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZKosz. z rozsądną tolerancją.
  4. Odległość rzutów wolnych od tablicy wynosi 4 m.
  5. Punktacja: wygrane spotkanie -2 pkt., przegrane – 1 pkt., walkower – 0 pkt.
  6. Trenerzy są zobligowani do przedstawienia przed zawodami listy nazwisk i numerów członków drużyny, którzy wezmą udział w meczu.
Passarella - zawodnicy grający w pierwszych 3 minutach kwarty I, nie mogą brać udziału w 3 ostatnich minutach tej samej kwarty. Analogiczne zasady obowiązują w kwarcie II i III. W IV kwarcie meczu mogą brać udział dowolni zawodnicy.
W przypadku kontuzji jednego lub większej liczby zawodników, gdy trener ma gotowych do gry mniej niż 10 zawodników, wtedy w kwarcie I, II lub III trener przeciwnego zespołu wybiera zawodnika/zawodników, który/którzy może/mogą zastąpić kontuzjowanego zawodnika/zawodników z pominięciem ww. zasady o zakazie gry w drugiej części tej samej kwarty.

O kolejności miejsc decyduje większa ilość zdobytych dużych punktów. W przypadku równej ilości punktów, o miejscu decyduje: wynik bezpośredniego spotkania. Przy większej ilości drużyn mających tą samą ilość punktów o zajętym miejscu decyduje mała tabela.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek w uzasadnionych przypadkach, np. wycofanie się z rozgrywek zespołu.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji zapisów przedmiotowego regulaminu.

Dziewczęta - Zgłoszone szkoły: SP 1, SP 2, SP 5, SP 8, SP 11, SP 15, SP 17, SP 18, SP 26, SP 28
Chłopcy - Zgłoszone szkoły: SP 1, SP 2, SP 5, SP 8, SP 10, SP 11, SP 14, SP 18, SP 26, SP 28, SP 29

System rozgrywek
Podział na grupy i rozpisany system rozgrywek w plikach do pobrania

Do pobrania