Newsletter - regulamin

Respektując przepisy  prawa oraz mając na względzie szczególną dbałość o Państwa prawo do prywatności, pragniemy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz celach przetwarzania i prawach przysługujących podmiotom danych osobowych na gruncie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO).

Administratora danych i Inspektor ochrony danych:

Administratorem danych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 41, 65-022 Zielona Góra, e-mail mosir@mosir.zgora.pl.
W imieniu Administratora danych sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się pod adresem email: rodo@mosir.pl.

Bezpieczeństwo Danych:
Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas istotna. Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Państwa dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić, w jaki sposób z nich korzystamy.
Państwa dane pozostające w naszych zbiorach nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE). 

Cele przetwarzania:
Dane subskrybentów t.j. adres mailowy będą przez nas przechowywane celem przesyłania drogą mailową informacji na temat najnowszych wiadomości, aktualizacji i ofert specjalnych, na podstawie Twojej zgody  - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Jeśli nie życzysz sobie abyśmy przetwarzali Twoje dane, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość ,,Proszę o usunięcie moich danych, na adres e-mail: mosir@mosir.pl, lub skorzystaj z linku ,Wypisz się z newslettera w treści wiadomości.

Odbiorcy danych:
Twoje dane  mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
a.    podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b.    podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora danych na podstawie stosownych umów w zakresie świadczenia obsługi informatycznej i programistycznej oraz świadczenia usług hostingu;

Przechowywanie danych:
Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania.

Twoje prawa:
1)    Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, posiada prawo do:
a.    żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
b.    sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
c.    do żądania usunięcia danych osobowych tzw. „prawo do bycia zapominanym” (art. 17 RODO);
d.    żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
e.    przenoszenia danych (art. 20 RODO).
2)    Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych, w szczególności w przypadku gdy Administrator danych przetwarza Pani/a dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu – lit. f RODO (art. 21 RODO).
3)    W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, posiada Pan/i prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce 
do momentu wycofania zgody.
4)    Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inne:
Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu subskrypcji newslettera.