Regulamin

Licealiada
     Aktualności      Regulamin ogólny      Kalendarz      Badminton      Koszykówka      Lekka atletyka      Piłka ręczna      Piłka siatkowa      Piłka nożna      Szachy      Unihokej      Tenis stołowy      Klasyfikacja      Pliki
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
     Aktualności      Regulamin ogólny      Kalendarz      Badminton      Koszykówka      Lekka atletyka      Piłka ręczna      Piłka siatkowa      Piłka nożna      Szachy      Unihokej      Tenis stołowy      Klasyfikacja      Pliki
Igrzyska Dzieci
     Aktualności      Regulamin ogólny      Kalendarz      Badminton      Koszykówka      Lekka atletyka      Piłka ręczna      Piłka siatkowa      Piłka nożna      Szachy      Unihokej      Tenis stołowy      Klasyfikacja      Pliki

Regulamin Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Koszykówce

Dziewczęta

Czas gry 4x8 min(ryczałt, czas zatrzymywany na przerwę na żądanie i rzuty wolne) . Pozostałe reguły zgodnie z przepisami PZKosz.

Protesty (uwagi), odwołania -  należy zgłaszać do 3 dni od ukazania się komunikatu na oficjalnej stronie MOSiR.
Opiekun drużyny zobowiązany jest do posiadania potwierdzonej przez dyrektora Szkoły drukowanej imiennej listy zawodniczek z datą urodzenia oraz drukowanej listy zawodniczek z przypisanym numerem na koszulce.
Zgłoszenie szkoły  a nie przystąpienie do rozgrywek bez powiadomienia w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek – skutkuje dyskwalifikacją szkoły(drużyny) w obecnym i przyszłym cyklu rozgrywek.

System  rozgrywek:

Podział na grupy:

Grupa A –
Grupa B –
Grupa C –

Opiekun drużyny zobowiązany jest do posiadania potwierdzonej przez dyrektora szkoły drukowanej imiennej listy zawodniczek z datą urodzenia oraz drukowanej listy zawodniczek z przypisanym numerem na koszulce.

System  rozgrywek:
Rozgrywki eliminacyjne w grupach systemem „każdy z każdym”, z których pierwsze drużyny awansują do finału miejskiego. W finale miejskim drużyny rozegrają mecze „każdy z każdym”. Zespoły, które zajęły II m-ce w grupie automatycznie zajmują IV m-ce ex quo. Drużyny z miejsca III w grupach zajmują V miejsce.

Chłopcy

Czas gry 4x8min(ryczałt, czas zatrzymywany na przerwę na żądanie i rzuty wolne). Pozostałe reguły zgodnie z przepisami PZKosz.

Protesty (uwagi), odwołania -  należy zgłaszać do 3 dni od ukazania się komunikatu na oficjalnej stronie MOSiR.
Opiekun drużyny zobowiązany jest do posiadania potwierdzonej przez dyrektora Szkoły drukowanej imiennej listy zawodników z datą urodzenia oraz drukowanej listy zawodników z przypisanym numerem na koszulce.
Zgłoszenie szkoły  a nie przystąpienie do rozgrywek bez powiadomienia w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek – skutkuje dyskwalifikacją szkoły(drużyny) w obecnym i przyszłym cyklu rozgrywek.

System  rozgrywek:

Podział na grupy:

Grupa A –
Grupa B –
Grupa C –

Opiekun drużyny zobowiązany jest do posiadania potwierdzonej przez dyrektora szkoły drukowanej imiennej listy zawodników z datą urodzenia oraz drukowanej listy zawodników z przypisanym numerem na koszulce.

System  rozgrywek:
Rozgrywki eliminacyjne w grupach systemem „każdy z każdym”, z których pierwsze drużyny awansują do finału miejskiego. Zespoły, które zajmą 2 m-ce w swoich grupach rozegrają mini turniej barażowy( systemem „każdy z każdym”) o prawo udziału w finale miejskim. W finale miejskim drużyny rozegrają mecze „każdy z każdym”. O kolejności pozostałych szkół zadecydują punkty zdobyte w eliminacjach grupowych