Historia

Skromna baza sportowa w Zielonej Górze z okresu międzywojennego została uszczuplona w czasie działań wojennych
i w pierwszych miesiącach po wojnie. Spośród 5 kręgielni nie ocalała żadna, a 4 sale gimnastyczne i 2 odkryte pływalnie uruchomiono dopiero po dokonaniu kapitalnego remontu pod koniec 1945 roku. Jedna z pozostałości po bazie sportowej
z okresu międzywojennego jest nieistniejąca wieża lotnicza i boisko przy ul. Sulechowskiej, na którym w latach 50-tych został zbudowany stadion przez mieszkańców Zielonej Góry i pomocy ówczesnych Zaodrzańskich Zakładów Przemysłu Metalowego "ZASTAL". Stadion lekkoatletyczny był modernizowany w latach: 1968, 1975, 1982 i 1999 - kiedy to uzyskał wymiary i wygląd europejski.

    Obecny kompleks obiektów sportowych przy ul. Sulechowskiej i Urszuli był budowany, rozbudowywany i modernizowany przez kolejne pokolenia Zielonogórzan. W latach 1946 - 1949 powstał kompleks boisk i kortów, które następnie były wielokrotnie modernizowane. Pierwsze płyty boisk na stadionie i tzw. "dolnym" były trawiaste. Następnie, gdy przyszła moda z byłej NRD boisko "dolne" jako boisko treningowe uzyskało płytę szutrową wykonaną ze szlaki koksowniczej. Pod koniec lat 70-tych wybudowano przy ul. Urszuli kolejne 3 boiska gruntowe. W roku 1999 boisko "dolne" otrzymało nawierzchnię trawiastą. W roku 2000 oddano do użytku treningowe boisko trawiaste tzw. "górne". 18 września 2002 r. oddano do użytku jedno z pierwszych w Polsce pełno wymiarowe boisko ze sztuczna nawierzchnią, które powstało na miejscu boiska gruntowego. Wybudowane w drugiej połowie lat 40-tych korty tenisowe były modernizowane w latach 60-tych i w 1999 roku. Jest ich obecnie 10.

    W 1978 roku zakończona została budowa hali akrobatyki sportowej przy ul. Urszuli, do której w latach 2001-2002 dobudowano nowoczesna halę mieszczącą Centralny Ośrodek Szkolenia PZAS. Stara część hali uzyskała nowoczesną elewację i jest nadal modernizowana.

    Na centralną wystawę z okazji 30-lecia PRL w roku 1974 wybudowane zostały obiekty wystawowe przy ul. Urszuli, które pomimo ich okazjonalnego przeznaczenia służ± nadal jako obiekty zaplecza administracyjnego i remontowego MOSiR.

W 1979 roku , w pobliżu hotelu "Leśny", została oddana do użytku hala lekkoatletyczna, którą następnie rozbudowano
i unowocześniono w roku 1996. Oprócz kompleksu przy ul. Sulechowskiej i Urszuli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada
w trwałym zarządzie na terenie miasta Zielona Góra następuj±ce obiekty:

 • plac rekreacyjny na Oś. Słoneczne tzw. "Kaczy Dół" powstały na początku lat 70-tych posiadaj±cy boiska i kort o nawierzchni bitumicznej
 • kąpielisko miejskie przy ul. Botanicznej powstałe w I połowie lat 70-tych
 • wyciąg narciarski na tzw. "Tatrzańskiej Górze" uruchomiony w 1981 r.

Na terenie dzisiejszej giełdy owocowo - warzywnej do roku 1981 funkcjonował tor kartingowy i wspomniana już wieża lotnicza.
Na otwartej przestrzeni koło dzisiejszego pawilonu B z kawiarni± istniała w latach 70-tych kręgielnia. Obiektami sportowymi na terenie Zielonej Góry administrowały następuj±ce jednostki:

 • Powiatowy Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku (POSiW)
 • Miejski Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku (MOSTiW)
 • Lubuskie Ośrodki Sportu, Turystyki i Wypoczynku "Lubusz Tourist"(LOSTiW)
 • Lubuskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Turystycznej "Lubtour"
 • Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji (WOSiR)

W roku 1982 Wojewoda Zielonogórski decyzją z dnia 19 kwietnia 1982 r. przekazał Prezydentowi Zielonej Góry obiekty sportowe pozostające dotychczas w zarządzie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj.

 • zespół obiektów sportowo - rekreacyjnych przy ul. Sulechowskiej,
 • basen otwarty przy ul. Źródlanej,
 • wyciąg narciarski na Wzgórzach Piastowskich,
 • kąpielisko przy ul. Botanicznej.

1 maja 1982 r. Prezydent Miasta Zielonej Góry Stanisław Ostręga podjął decyzję o utworzeniu zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który został przekształcony w jednostkę budżetową 1 stycznia 2008 r..

2002 r. - otwarcie. Hali sportowo-akrobatycznej

2010 r.- otwarcie Centrum Rekreacyjno-Sportwego

2011 r. - przejęcie Kompleksu Sportowego przy ul. Wyspiańskiego

W 2017 r. minęło 35 lat istnienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, którym kolejno kierowali:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tadeusz Szatkowski
Waldemar Walkowski
Zbigniew Brodecki
Władysław Korcz
Edward Broszko (po)
Alfred Brzózka
Jan Zelek
Zygfryd Łojko (po)
Robert Jagiełowicz
01.05.1982 r. - 31.10.1989 r.
01.11.1989 r. - 24.09.1990 r.
24.09.1990 r. - 01.09.1995 r.
01.09.1995 r. - 27.01.1999 r.
28.01.1999 r. - 12.12.1999 r.
13.12.1999 r. - 04.10.2001 r.
19.10.2001 r. - 06.04.2006 r.
07.04.2006 r. - 06.01.2008 r.
07.01.2008 r. - aktualnie