Park Książęcy Zatonie

Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Cottbus oraz Miastem Zielona Góra.

Całkowita wartość projektu: 5.571.945,24 eur.

Wartość projektu dla części realizowanej przez Miasto Zielona Góra/MOSiR: 181.983,94 eur.
Wartość kosztów kwalifikowalnych dla części realizowanej przez Miasto Zielona Góra/MOSiR wynosi: 181.609,96 eur.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 12 lutego 2018 r., aneksowana 11.03.2019 r. oraz 15.10.2019 r.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy
INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020 wynosi 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu określony w umowie o dofinansowanie – 14 listopada 2020 r.
Aneksem z dnia 11 marca 2019 r. wydłużono termin realizacji zadania do dnia 14.05.2021 r.

Celem projektu jest zrewitalizowanie i zachowanie cennych zasobów kulturowo-historycznych Parku Branitz i Parku w Zatoniu. Jednocześnie wsparte zostanie ich zrównoważone wykorzystanie przez mieszkańców obszaru wsparcia. Projekt realizuje cel szczegółowy „Wzrost atrakcyjności transgranicznego wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego”.

Działania w ramach projektu planowane do realizacji przez Miasto Zielona Góra/MOSiR to m.in.:

 

Opracowanie i druk koncepcji filmu historycznego o Zatoniu i Branitz

Opracowanie i wydanie publikacji o parku w Zatoniu wraz z informacjami o Parku Branitz

Opracowanie graficzne loga Parku w Zatoniu

Opracowanie i produkcja figurek - symboli Parku Zatonie

Zakup bezpiecznej maszyny do samodzielnego bicia monet

Spoty reklamowe ok 30 sek. "Odwiedź Zatonie i Branitz"

Plany historyczne Parku Zatonie

Zakup gadżetów promocyjnych dla odwiedzających park w Zatoniu

Tablice informacyjno-historyczne przy newralgicznych punktach w parku Zatonie

Konferencja na temat Parków Zatonie i Branitz

Koncert muzyki kameralnej w Parku Zatonie,

Konkurs fotograficzny "Dzieje Parku Zatonie"