Karta dużej rodziny

Oferta dla rodzin z co najmniej trójką dzieci. Dla każdego dziecka - 2 godziny kąpieli tylko za 5 zł! 

Wymagane jest  posiadanie  Karty Dużej Rodziny, nie ma możliwości skanu kodu QR


Regulamin
  • Dotyczy rodzica/rodziców (lub prawnych opiekunów) z co najmniej trójką dzieci do 18 roku życia lub ukończenia 25 roku życia jeżeli przypada na ostatni rok nauki. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - bez ograniczeń wiekowych
  • Opłata za rodziców – wg cennika, opłata za dzieci 5 zł do 2 godzin od każdego dziecka. Powyżej 2 godzin naliczana jest opłata 30 gr za minutę od osoby.
  • Warunkiem skorzystania z oferty jest posiadanie Karty Dużej Rodziny przez każdego członka rodziny oraz okazanie dowodu tożsamości.
  • Oferta dotyczy korzystania z basenu przez przynajmniej jednego z rodziców z dowolną ilością dzieci. Obowiązuje codziennie. W przypadku, gdy dziecko ma ukończone 13 lat może skorzystać z oferty samodzielnie okazując dokument potwierdzający tożsamość. Wszystkie dzieci do 13 r. ż. muszą być pod opieką osoby pełnoletniej.
  • Oferta dotyczy tylko korzystania z basenu, nie wiąże się z wejściem na karnet MOSiR.
  • Każda osoba korzystająca z oferty jest zobowiązana do przestrzegania regulaminu Centrum Rekreacyjno-Sportowego.