Regulamin

Regulamin korzystania z bezobsługowego Parku linowego przy ul. Źródlanej w Zielonej Górze

 
 1. Każda osoba korzystająca z Parku linowego, zwana dalej Użytkownikiem ma obowiązek zapoznać się i postępować zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Minimalny wiek osób samodzielnie korzystających z atrakcji - 13 lat. Dzieci w wieku poniżej 13 lat muszą mieć opiekę osoby pełnoletniej.
 3. Użytkownicy zobowiązani są stosować się do poleceń przedstawicieli zarządcy Parku linowego.
 4. Na terenie Parku linowego należy nosić obuwie sportowe, bądź obuwie no płaskiej podeszwie.
 5. Użytkownicy zobowiązani są zachować ostrożność oraz powstrzymać się od wszelkich zachowań mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
 6. Na terenie Parku linowego zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie posiłków, alkoholu, napojów, palenie tytoniu, używanie papierosów elektronicznych oraz przebywanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także wnoszenie ostrych przedmiotów.
 7. Zabronione jest wspinanie się na konstrukcje domków, siatki tuneli, wyprzedzanie innych użytkowników na mostach oraz poruszanie się w kierunku przeciwnym do wyznaczonego kierunku ruchu.
 8. Podczas przechodzenia po mostach należy zachować spokój, nie skakać, nie biegać nie kołysać urządzeniami nie przeszkadzać innym uczestnikom.
 9. Podczas przechodzenia po mostach należy zachowac dystans 2,5 m pomiędzy kolejnymi uczestnikami.
 10. Podczas korzystania ze zjeżdżalni należy zachować bezpieczny odstęp od poprzedzającego uczestnika tak aby nie doprowadzić do sytuacji kolizyjnej.
 11. Po zakończeniu ślizgu należy niezwłocznie opuścić zjeżdżalnie.
 12. Z tunelu wspinaczkowego może równocześnie korzystać maksymalnie 13 osób.
 13. Wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości uwagi co do stanu technicznego, wyposażenia Parku linowego oraz innych niepokojących objawów należy zgłaszać pod numerem telefonu 68/41250- 01 lub w recepcji MOSiR lub u opiekuna Kompleksu Sportowego Orlik 2012.
 14. 0bowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w trakcie burzy, podczas gdy wieją silne wiatry, oraz podczas intensywnych opadów deszczu i śniegu.
 15. Park Linowy jest ogólnodostępny, otwarty w godzinach ustalonych przez Zarządcę. Dopuszcza się zmianę godzin i dni otwarcia Parku linowego ze względu na warunki atmosferyczne.
 16. Nie przestrzeganie regulaminu lub niestosowanie się do zaleceń przedstawicieli zarządcy Parku linowego może skutkować narażeniem na niebezpieczeństwo upadku i urazów.