Mikołajkowe Halowe Zawody Lekkoatletyczne


Nazwa Programu: Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014 - 2020
Beneficjent: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze www.mosir.zgora.pl
Partnerzy projektu: HSG Turbine Zittau www.hsg-zittau.de

Opis projektu: Projekt zakładał organizację imprezy sportowej dla młodzieży (halowe zawody lekkoatletyczne), która odbyła się 8 grudnia 2018 w Zielonej Górze. Podczas zawodów zostało przeprowadzonych 5 konkurencji w pięciu grupach wiekowych. Konkurencje były realizowane w mieszanych narodościowo grupach. Skierowane były zarówno do dziewcząt jak i chłopców. Poprzez udział w zawodach uczestnicy wspólnie spędzili czas i sprawdzili się podczas rywalizacji sportowej. Po każdej zakończonej konkurencji wyłaniano zwycięzców. Mikołaj wraz z Bałwankiem i Śnieżynkami wręczali uczestnikom nagrody i paczki ze słodyczami. Po ukończeniu rywalizacji uczestnicy wybrali się na basen  w celu integracji i regeneracji sił po zawodach. Wspólne wyjście na basen z pewnością ułatwiło nawiązanie kontaktów oraz poprawiło umiejętności językowe oraz interpersonalne uczestników, a także przyczyniło się do propagowania sportu i zdrowego stylu życia wśród młodych ludzi.

Cele projektu:
    • pogłębienie współpracy transgranicznej
    • promocja sportu jako aktywnej formy spędzania czasu przez młodzież polską i niemiecką
    • nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z sąsiedniego kraju

Okres realizacji: 26.09.2018 – 07.01.2019
Wartość projektu: 16 522,59 EUR

Dofinansowanie z Unii Europejskiej (udział procentowy): 85 %