Regulamin

Licealiada
    Aktualności     Regulamin ogólny     Kalendarz     Badminton     Koszykówka     Lekka atletyka     Piłka ręczna     Piłka siatkowa     Piłka nożna     Szachy     Unihokej     Tenis stołowy     Klasyfikacja     Pliki
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
    Aktualności     Regulamin ogólny     Kalendarz     Badminton     Koszykówka     Lekka atletyka     Piłka ręczna     Piłka siatkowa     Piłka nożna     Szachy     Unihokej     Tenis stołowy     Klasyfikacja     Pliki
Igrzyska Dzieci
    Aktualności     Regulamin ogólny     Kalendarz     Badminton     Koszykówka     Lekka atletyka     Piłka ręczna     Piłka siatkowa     Piłka nożna     Szachy     Unihokej     Tenis stołowy     Klasyfikacja     Pliki
Kalendarz sportu szkolnego
 

Regulamin


 I. Cele i zadania rozgrywek.
 1. Wdrażanie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu.
 2. Propagowanie piłki siatkowej wśród uczniów zielonogórskich szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Usystematyzowanie rywalizacji na wzór rozgrywek ligowych zespołów siatkarskich.
 4. Integracja środowiska akademickiego z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych.
 5. Wyłonienie Mistrza Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej.
 II. Organizatorzy.
 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze
 2. Urząd Miasta Zielona Góra
 3. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Koordynatorem rozgrywek Ponadgimnazjalnej Ligi Piłki Siatkowej 2021/2022 jest Tomasz Grzybowski.

 III. Uczestnictwo.
 1. drużynę stanowią uczniowie/uczennice szkół ponadgimnazjalnych (rocznik 2000 i młodsi),
 2. zespół liczy od 6 do 12 zawodników/zawodniczek w turnieju,
 3. w grze musi zawsze uczestniczyć po sześciu zawodników w każdym zespole. Zespół ZDEKOMPLETOWANY przegrywa spotkanie. Zespół zdekompletowany w trakcie meczu zachowuje zdobyte punkty i wygrane sety (Regulamin PZPS),
 4. do zawodów obowiązują imienne zgłoszenia drużyny z podpisem dyrektora szkoły oraz opiekuna, dostarczone 30 min. przed rozpoczęciem zawodów (Załącznik nr 1),
 5. każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną,
 6. do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.
 IV. Zasady gry.
 1. wysokość siatki:
 •  dziewczęta - 224 cm,
 •  chłopcy - 243 cm,
 1.  spotkanie rozgrywa się do dwóch wygranych setów do 25 pkt. (ewentualny trzeci set do 15 pkt.),
 2. podczas rozgrywek obowiązują uproszczone przez organizatora przepisy gry Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
 V. Sędziowie.
 1. Mecze będą sędziowane przez studentów kierunku Wychowanie Fizyczne, będących uczestnikami specjalizacji piłki siatkowej lub sędziów LZPS.
 2. Mecze w rundzie zasadniczej będą sędziowane przez jednego sędziego, natomiast w rundzie finałowej przez dwóch sędziów.
 VI. Punktacja.
 1. Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane - 1 punkt, za walkower 0 punktów.
 2. O kolejności zespołów decydują kolejno:
  a. większa liczba zdobytych punktów
  b. jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tę samą liczbę punktów:
  - lepszy (wyższy) stosunek setów – większa liczba uzyskana po podzieleniu setów wygranych przez sety przegrane,
  - lepszy (wyższy) stosunek małych punktów – większa liczba uzyskana po podzieleniu punktów zdobytych przez punkty stracone,
 3. wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi zespołami.
 
VII. System rozgrywek

Runda zasadnicza
 1.   DZIEWCZĘTA (6 drużyn) - podział na dwie grupy
 • Szkoły zostały rozstawione na podstawie wyników rozgrywek 2018/2019 według następującego schematu:
  - grupa A –zespoły 1,4,5
  - grupa B – zespoły 2,3,6
 •  4 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) zostanie rozegrany turniej eliminacyjny w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”. Do rundy finałowej, która odbędzie się 11 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) zakwalifikują się 2 najlepsze drużyny z każdej grupy.
 • Drużyny, które zajęły 3 miejsca w grupach rozegrają 4 kwietnia 2022 r. mecze między sobą o miejsce 5.
 1. CHŁOPCY (7 drużyn) – podział na dwie grupy
 • Szkoły zostały rozstawione na podstawie wyników rozgrywek 2018/2019 według następującego schematu:
  - grupa A – zespoły 1,4,5
  - grupa B – zespołu 2,3,6,7
 • 1 kwietnia 2022 r. (piątek) zostanie rozegrany turniej eliminacyjny w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”. Do rundy finałowej która odbędzie się 8 kwietnia 2022 r. zakwalifikują się 2 najlepsze drużyny z każdej grupy.
 • Drużyny, które zajęły 3 i 4 miejsca w grupach rozegrają 8 kwietnia 2022 r. mecze między sobą o miejsca 5-7, z zaliczeniem wyniku z turnieju eliminacyjnego.

Wszystkie mecze rozgrywane będą w Hali Sportowej Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Szafrana 6 jednocześnie na trzech boiskach zgodnie z terminarzem.

Uwagi:
 • drużyny powinny się stawić na pół godziny przed rozpoczęciem gier,
 • organizator zapewni 2 piłki dla drużyny na rozgrzewkę przedmeczową,
 • w przypadku niestawienia się w wyznaczonym terminie zespołu bez uprzedniego powiadomienia (min. 5 dni przed zawodami) Szkoła zostanie wykluczona z rozgrywek (Regulamin MIMS). Anulowane zostaną wszystkie punkty tej drużyny oraz punkty zdobyte w spotkaniach z tą drużyną w odbywającej się rundzie rozgrywek (Regulamin PZPS).


 

Do pobrania