Regulamin

Licealiada
    Aktualności     Regulamin ogólny     Kalendarz     Badminton     Koszykówka     Lekka atletyka     Piłka ręczna     Piłka siatkowa     Piłka nożna     Szachy     Unihokej     Tenis stołowy     Klasyfikacja     Pliki
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
    Aktualności     Regulamin ogólny     Kalendarz     Badminton     Koszykówka     Lekka atletyka     Piłka ręczna     Piłka siatkowa     Piłka nożna     Szachy     Unihokej     Tenis stołowy     Klasyfikacja     Pliki
Igrzyska Dzieci
    Aktualności     Regulamin ogólny     Kalendarz     Badminton     Koszykówka     Lekka atletyka     Piłka ręczna     Piłka siatkowa     Piłka nożna     Szachy     Unihokej     Tenis stołowy     Klasyfikacja     Pliki
Kalendarz sportu szkolnego

Regulamin turnieju szachowego 


Zespół Szkół Ekologicznych im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze ul. Francuska 25A

System i charakter rozgrywek


Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły -  2008 i młodsi.
Drużyna składa się z 4 osób:

  • I szachownica - chłopiec lub dziewczyna
  • II szachownica - chłopiec lub dziewczyna
  • III szachownica - chłopiec lub dziewczyna
  • IV szachownica - dziewczyna,

Skład drużyny obowiązuje przez cały turniej,
W zawodach obowiązują przepisy FIDE i PZSzach,
Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia główny, którego decyzje są ostateczne.
Turniej zostanie rozegrany systemem kołowym w tempie 2x 10 min.
Do finału  awansują dwa zespoły.

Punktacja


Kolejność miejsc w zawodach będzie ustalona na podstawie liczby zdobytych dużych punktów (tzw. meczowych): wygranie meczu - 2 p., remis – 1 p., przegrana - 0 p.
Przy ich równości decydują kolejno:

  • suma punktów małych zdobytych na wszystkich szachownicach (wygrana 1p., remis 0,5p., przegrana- 0 p.),
  • wynik bezpośredniego spotkania,
  • lepszy wynik na pierwszej, ewentualnie kolejnych szachownicach.
 

Dodatkowe warunki uczestnictwa w zawodach:


Każdy z graczy powinien mieć przy sobie legitymację szkolną lub inny
dokument potwierdzający  wiek i szkołę, którą reprezentuje.
Drużyna może rozpocząć mecz po spełnieniu następujących warunków:
-został zgłoszony pełny imienny skład zawodników na dany mecz;
-na sali turniejowej znajduje się więcej niż połowa zawodników zgłoszonego składu drużyny plus opiekun

Wprowadza się zakaz wnoszenia telefonów na salę gry.
W trakcie rozgrywek obowiązują przepisy kodeksu szachowego.
Za bezpieczeństwo zawodników w trakcie trwania rozgrywek odpowiadają opiekunowie grup.

Do pobrania