Zapraszamy na zajęcia Jogi i Formuły 50+

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza od 01.10.2020 r. na zajęcia organizowane w Hali Akrobatyczno - Sportowej przy ul. Urszuli 22.

Joga


Salka Baletowa wtorki i czwartki godz. 19:00 i 20:00
 
 •  liczba uczestników: max. 10 osób w każdej grupie
 • uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego zachowania punktualności w przychodzeniu na zajęcia (nie zaleca się przychodzenia na zajęcia przed czasem),
 • cena: 75 zł/m-c, wejście jednorazowe: 15 zł
 • bilety i karnety do nabycia w dniu rozpoczęcia zajęć u obsługi Hali Akrobatyczno - Sportowej
 • ze względów sanitarnych zaleca się aby uczestnicy przychodzili na zajęcia z własnym sprzętem do ćwiczeń

Uwaga: Osoby, które w związku z pandemią nie wykorzystały karnetu za miesiąc marzec 2020 (nie dotyczy osób, którym dokonano zwrotu za zajęcia, które nie zostały zrealizowane), mają pierwszeństwo udziału w zajęciach na podstawie karnetu zakupionego w miesiącu marcu, karnet ten upoważnia do wejścia na wszystkie zajęcia w miesiącu październiku.
 

Formuła 50+


Każda osoba, bez względu na płeć i stopień zaawansowania, która ukończyła 50. rok życia, może skorzystać z atrakcyjnych zajęćFORMUŁA 50+, w ramach których odbywają się ćwiczenia ogólnorozwojowe, usprawniające kondycję fizyczną oraz pozwalające zgubić zbędne kilogramy - Sala Sportowa przy ul. Urszuli 22 wtorki i czwartki godz. 19:30
 
 • uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego zachowania punktualności w przychodzeniu na zajęcia (nie zaleca się przychodzenia na zajęcia przed czasem),
 • cena: 20 zł/m-c, wejście jednorazowe: 5 zł
 • bilety i karnety do nabycia w dniu rozpoczęcia zajęć u obsługi Hali Akrobatyczno - SportowejZasady bezpieczeństwa obowiązujące na obiekcie w związku z panującym stanem epidemii:
 
 •  należy zachować dystans 1,5 metra,
 • przy wejściu na obiekt obowiązuje dezynfekcja rąk,
 • obowiązkowa osłona ust i nosa w ciągach komunikacyjnych,
 • osłona ust i nosa - powinna być zdjęta i pozostawiona w szatni, ubierając się po zajęciach należy ponownie ją założyć.