Zapraszamy na zajęcia Jogi i Formuła 50+

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza od 5 września na zajęcia organizowane w Hali Akrobatyczno - Sportowej przy ul. Urszuli 22.

Joga


Salka Baletowa wtorki i czwartki godz. 19:00 i 20:00
  •  liczba uczestników: max. 15 osób w każdej grupie
  •  uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego zachowania punktualności w przychodzeniu na zajęcia (nie zaleca się przychodzenia na zajęcia przed czasem),
  •  cena karnetu: 100 zł/m-c, wejście jednorazowe: 20 zł, karnet joga + sauna w dniu zajęć: 160 zł/m-c
  •  bilety i karnety do nabycia u obsługi Hali Akrobatyczno - Sportowej

Formuła 50+


Każda osoba, bez względu na płeć i stopień zaawansowania, która ukończyła 50. rok życia, może skorzystać z atrakcyjnych zajęć FORMUŁA 50+, w ramach których odbywają się ćwiczenia ogólnorozwojowe, usprawniające kondycję fizyczną oraz pozwalające zgubić zbędne kilogramy - Sala Sportowa przy ul. Urszuli 22 wtorki i czwartki godz. 20:00
  •  uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego zachowania punktualności w przychodzeniu na zajęcia (nie zaleca się przychodzenia na zajęcia przed czasem),
  •  cena: 50 zł/m-c, wejście jednorazowe: 15 zł, dla posiadaczy karty Zgrani Zielonogórzanie 50+ karnet: 40 z/m-c, wejście jednorazowe: 10 zł
  •  bilety i karnety do nabycia u obsługi Hali Akrobatyczno - Sportowej