Warto było szaleć tak - Koncert Agnieszki Chylińskiej

Uprzejmie informujemy, iż planowane na dzień 13.09.2020 seminarium pt. „Pali się” wraz z koncertem Agnieszki Chylińskiej w ramach trasy koncertowej „Warto było szaleć tak” odbędzie się zgodnie z planem.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej, informujemy Państwa, że dokonamy wszelkich starań aby uczestnictwo w imprezie było bezpieczne! Dlatego w porozumieniu ze służbami zaangażowanymi w przygotowanie wydarzenia wprowadzamy procedury sanitarne pt. „Gramy bezpiecznie”.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami i jednocześnie bezwzględne ich przestrzeganie.

Aby zapewnić  Państwu bezpieczny dystans społeczny, organizujemy dwa identyczne wydarzenia jednego dnia:
I impreza godz. 15.00
II impreza godz. 19.00
Liczmy na Państwa obecność, zaufanie i wyrozumiałość. Jednocześnie mamy nadzieję, że spędzą Państwo niedzielne popołudnie z nami a zmiana godziny nie będzie uciążliwa.

Serdecznie zapraszamy.

Obowiązki i zalecenia dla uczestnika imprezy
 1. Poddanie się pomiarowi temperatury ciała przed wejściem na obiekt mierzonej przez służby ochrony za pomocą  termometru bezdotykowego
 2. Dezynfekcja dłoni
 3. Złożenie obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę o swoim stanie zdrowia (ankieta epidemiologiczna)
 4. Zasłanianie nosa i ust maseczką ochronną lub przyłbicą podczas trwania całej imprezy
 5. Zajmowanie miejsc wyłącznie wskazanych przez organizatora imprezy tj. co drugie miejsce dostępne na widowni.  Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
 • uczestnika imprezy z dzieckiem poniżej 13 roku życia,
 • uczestnika imprezy z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
 • osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących
 1. Zachowanie  społecznego dystansu min. 1,5 metra
 2. Stosowanie  się do poleceń pracowników służb porządkowych i informacyjnych organizatora imprezy
 3. Pozostałe warunki uczestnictwa w imprezie zawarte w regulaminie imprezy dostępnym na obiekcie w dniu imprezy.