Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - gastronomia Ochla

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2023 r. poz. 344 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność miasta Zielona Góra będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego z przeznaczeniem na cele związane z prowadzeniem działalności gastronomicznej.

Zespół pomieszczeń gastronomicznych i placów gastronomicznych, Kompleks rekreacyjny – Ochla   ul. Botaniczna 

Pełny wykaz został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze