Budowa boiska piłkarskiego


Inwestycja dofinansowana jest w ramach „Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich – edycja 2021” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.
 
Nazwa zadania inwestycyjnego:

Budowa boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze

Zakres rzeczowy inwestycji:
  • budowa boiska piłkarskiego o wymiarach 68 x 105 m o nawierzchni ze sztucznej trawy,
  • budowa zadaszenia boiska w postaci hali pneumatycznej o wymiarach 74 x 115 m wraz z niezbędnymi instalacjami,
  • przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego,
  • zagospodarowanie terenu.