Balon - Boisko piłkarskie
Parametry boiska:
  • boisko piłkarskie o wymiarach 68 x 105 m o nawierzchni ze sztucznej trawy,
  • zadaszenie boiska w postaci hali pneumatycznej o wymiarach 74 x 115 m wraz z niezbędnymi instalacjami,
  • szatnie dla zawodników, trenerów i sędziów,
  • zaplecze sanitarne,
  • parking.
Z boiska ze sztuczną nawierzchnią korzystają w okresie jesienno-zimowym i na wiosnę zielonogórskie kluby piłkarskie.
 
Inwestycja dofinansowana jest w ramach „Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich – edycja 2021” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.