Rodzina na piątkę

Oferta dla rodzin z co najmniej trójką dzieci. Dla każdego dziecka - 2 godziny kąpieli tylko za 5 zł!

Regulamin oferty:

  • Dotyczy rodzica/rodziców (lub prawnych opiekunów) z co najmniej trójką dzieci do 18 roku życia
  • Opłata za rodziców – wg cennika, opłata za dzieci 5 zł do 2 godzin od każdego dziecka
  • Warunkiem skorzystania z oferty jest wypełnienie i podpisanie oświadczenia w recepcji Centrum Rekreacyjno-Sportowego. W oświadczeniu należy podać dane osobowe rodziny. W przypadku rodziców: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nr Pesel i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość (ze zdjęciem), nr telefonu lub adres email. W przypadku dzieci: imię i nazwisko, datę urodzenia, nr aktu urodzenia i stopień pokrewieństwa z osobą składającą oświadczenie. Akt urodzenia dziecka/dzieci należy przedstawić pracownikowi recepcji.
  • Powyższe dane wprowadzane są jednorazowo. Przy kolejnych wizytach rodzic okazuje dokument potwierdzający tożsamość.
  • Oferta dotyczy korzystania z basenu przez przynajmniej jednego z rodziców z dowolną ilością dzieci. Obowiązuje codziennie. W przypadku, gdy dziecko ma ukończone 13 lat może skorzystać z oferty samodzielnie okazując dokument potwierdzający tożsamość. Wszystkie dzieci do 13 r. ż. muszą być pod opieką osoby pełnoletniej.
  • Powyżej 2 godzin naliczana jest opłata 30 gr za minutę od osoby.
  • Oferta dotyczy tylko korzystania z basenu, nie wiąże się z wejściem na karnet MOSiR.
  • Każda osoba korzystająca z oferty jest zobowiązana do przestrzegania regulaminu Centrum Rekreacyjno-Sportowego.