Otwarcie boiska piłkarskiego z zadaszeniem

W piątek 7 października 2022 roku zostało oddane do użytku mieszkańców naszego miasta zadaszone boisko piłkarskie, popularny "Balon"
W uroczystości otwarcia uczestniczyły władze naszego miasta i zaproszeni goście.

Całkowity koszt realizacji inwestycji to nieco ponad 9 534 913 zł.
Inwestycja dofinansowana jest kwotą 3 000 000 zł w ramach „Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich – edycja 2021” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm Mizar Sp z o.o. i Interhall Sp. z o.o.
Inwestycja dofinansowana jest w ramach „Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich – edycja 2021” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.
 
Nazwa zadania inwestycyjnego: Budowa boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze