Regulamin

Regulamin korzystania z kortów MOSiR

  

I. Część ogólna.

 1.  Korty tenisowe przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze są obiektem sportowo - rekreacyjnym będącym własnością Miasta Zielona Góra, w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 2. Korty są czynne codziennie w godzinach od 9.00 do zmierzchu
 3. Każdy kto przebywa na terenie kortów, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
 4. Osoby naruszające porządek, zasady bezpieczeństwa, ogólnie przyjęte normy zachowania lub przepisy regulaminu  mogą być usuwane z kortów bądź nie wpuszczane na kort przez obsługę kortów.
 5. Na kortach obowiązuje zakaz:
 • palenia tytoniu
 • wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających
 • przeklinania
 • wprowadzania zwierząt
 • wnoszenia i używania broni oraz przedmiotów niebezpiecznych
 1. Dzieci do lat 14 mogą korzystać z kortów jedynie pod opieką osób dorosłych
 2. Korty służą wyłącznie do gry w tenisa. Nie wolno wykorzystywać kortów w innych celach, a w szczególności uprawiać innych sportów.
 3. Reklamacje, skargi i wnioski można składać w sekretariacie MOSiR Zielona Góra, ul. Sulechowska 41, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

II.  Zasady korzystania z kortów:

 1. Obowiązkiem osób korzystających z kortów jest:
 • zastosowanie się do poleceń obsługi kortów
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie korzystania z kortów;
 • uzgodnienie z obsługą kortów godzin wstępu na kort, uiszczenie stosownej opłaty zgodnie z cennikiem   i otrzymanie biletu/ karnetu.
 1. Na kortach obowiązuje strój sportowy, w szczególności obuwie z podeszwą przystosowaną do gry na kortach ziemnych.
 2. Zajęcia grup korzystających z kortów powinny odbywać się w obecności opiekuna (instruktora, trenera).
 3. Rezerwacji  kortu  można dokonać  w sekretariacie MOSiR osobiście bądź telefonicznie 068 4125001, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub u obsługi kortu osobiście bądź telefonicznie 068 324 8315, codziennie, w godzinach od 9.00  do zmierzchu
 4. Osoba posiadająca rezerwację, która nie skorzysta z kortu i nie odwoła rezerwacji minimum 2 godziny przed terminem rezerwacji zobowiązana będzie zapłacić za kort, chyba, że w czasie objętym rezerwacją z kortu korzystać będzie inna osoba.

III. Odpłatność:

 1. Do korzystania z kortów uprawnione są osoby, które dokonały opłaty według obowiązującego cennika lub zakupiły karnet wstępu na kort
 2. Karnety posiadają termin ważności- do wykorzystania tylko w bieżącym sezonie.

IV. Odpowiedzialność i kary

 1. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, garderobę oraz inne przedmioty lub dokumenty pozostawione bez opieki na terenie kortów.
 2. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 3. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu kortów i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa  korzystania z kortów - MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.