Lubuska Olimpiada Młodzieży

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze organizator szkolnych imprez sportowych na poziomie miejskim informuje że szkoły zainteresowane udziałem w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży zgłaszają się przez stronę internetową www.szs-lubuskie.pl.

Zapotrzebowanie na transport na imprezy rejonowe i półfinałowe SZS, należy składać w Miejskim Ośrodeku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze