Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na zajęcia jogi

Od 2 września 2021 r. rozpoczynamy zajęcia jogi na Salce Baletowej w Hali Akrobatycznej przy ul. Urszuli

Termin : wtorek i czwartek

Godziny zajęć:
19.00 – 19.50
20.00 – 20.50
 
  •  Uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego zachowania punktualności w przychodzeniu na zajęcia (nie zaleca się przychodzenia na zajęcia przed czasem).
  • Maksymalna ilość osób na jednych zajęciach : 15 osób
  • między zajęciami 10 minutowa przerwa na dezynfekcję Sali.
  • Uczestnik zajęć przychodzi z własnym sprzętem.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na zajęciach jogi:

  • należy zachować dystans 1,5 metra,
  • przy wejściu na obiekt obowiązuje dezynfekcja rąk,
  • obowiązkowa osłona ust i nosa w Hali
  • osłona ust i nosa - powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w szatni, po zajęciach należy ponownie ją założyć,
  • obowiązuje całkowity zakaz korzystania z zajęć z objawami jakiejkolwiek infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych!
Szczegółowe informacje o zajęciach