Kinder+Sport Alternatywne Lekcje WFu

CRS 15-16 października 2019

 • 15-16 października 2019
 • 08:00
 • Wszyscy
 • Centrum Rekreacyjno-Sportowe ul. Sulechowska 41Załącznik 1
Ramowy program lekcji w ramach projektu „Kinder+Sport Alternatywne Lekcje WFu”

Informacje ogólne:
 •  czas trwania pojedynczej lekcji to ok 105 min + 15 minutowe spotkanie z Mistrzem Sportu
 •  podczas jednego dnia w projekcie mogą wziąć udział maksymalnie 3 grupy
 •  każda grupa może składać się z około 100 uczestników z klas 5-8 szkoły podstawowej,
 •  harmonogram godzinowy:
- 8:00 - 10:00 – grupa I
- 10:00 - 12:00 – grupa II
- 12:00 - 14:00 – grupa III

Ramowy przebieg lekcji:
1. Przywitanie uczniów przez Monikę Pyrek - prowadzącą alternatywną lekcję WFu
Grupa spotyka się z prowadzącym na 15 minut przed rozpoczęciem lekcji w odpowiednio wyznaczonym do tego miejscu. Może to być salka przed halą, trybuna itp.
Przywitanie z grupą i pogawędka podczas, której omówione zostanie znaczenia sportu dla życia, zdrowia i samorozwoju ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnego wpływu sportu na życie i zdrowie młodzieży.
Z uwagi na grupę odbiorców, Mistrz Sportu wskaże również związek pomiędzy aktywnym trybem życia, a utrzymaniem atrakcyjnej sylwetki ciała. Celem wzmocnienia treści merytorycznych projektowi towarzyszyć
będą plansze edukacyjne. Przedmiotowe plansze zawierać będą reprodukcje, grafiki, prezentacje, archiwalne zdjęcia ukazujące bogactwo i różnorodność historii sportu.

2. Rozgrzewka przed treningiem
Przed rozpoczęciem zajęć sprawnościowych Mistrz Sportu poprowadzi z całą grupą rozgrzewkę. Jednocześnie opowiadając i tłumacząc jak istotnym jest właściwe przygotowanie do treningu.

3. Ćwiczenia fizyczne z wykorzystaniem symulatorów sportowych
Wykorzystanie symulatorów przez uczestników projektu pod kontrolą instruktora i gwiazdy sportu pozwoli im na zasmakowanie emocji towarzyszących wyczynowym sportowcom uczestniczącym w Mistrzostwach i Igrzyskach Olimpijskich oraz porównać osiągane wyniki z wynikami koleżanek i kolegów jak izawodowców. Poza emocjami, ćwiczenia wykonywane z pomocą symulatorów pozwolą wychwycić podstawowe cechy świadczące o potencjalnym sportowym uzdolnieniu uczestników.
Podczas każdej lekcji udostępnionych zostanie około 6-8 stanowisk interaktywnych (dobrane w zależności od miejscowości i specyfiki szkoły) spośród następujących zaprezentowanych poniżej:
 • Koszykówka z wykorzystaniem interaktywnego systemu wspomagającego trening rzutowy.
 • Piłka nożna z system mierzącym siłę strzału i wspomagającym celność poprzez wskazywanie właściwego toru lotu piłki.
 • Rzut piłką ręczną na bramkę z elektronicznym pomiarem siły rzutu.
 • Rower stacjonarny zintegrowany z systemem Wirtualnej Rzeczywistości.
 • Stanowisko VR z aplikacją bokserską w systemie Wirtualnej Rzeczywistości.
 • Bieg na 20 metrów z elektronicznym pomiarem czasu.
 • Test sprawnościowy z wykorzystaniem elektronicznego refleksomierza.
 •  Przeciąganie liny.
 • Symulatory pomiarów prostych.

4. Wręczenie broszur informacyjnych i certyfikatów uczestnictwa
Przekazanie uczestnikom projektu, zarówno uczniom jak i nauczycielom, Broszurki informacyjnej upowszechniającej sport, ukazującej i promującej:
 • prozdrowotne, społeczne, edukacyjne, wychowawcze walory sportu,
 • różnorodne formy aktywności sportowej,
 • podkreślającej związek między aktywnym trybem życia, a zachowaniem dobrego zdrowia i sprawności fizycznej na każdym etapie życia,
 • wskazującej na elementy historii sportu, sportowców oraz dyscyplin prezentowanych w ramach przedmiotowej lekcji WF.
W przedmiotowej broszurce informacyjnej w syntetyczny sposób przekazane zostaną treści prezentowane w ramach projektu dotyczące znaczenia sportu dla życia, zdrowia i samorozwoju ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnego wpływu sportu na życie i zdrowie młodzieży.

5. Możliwość wykonania wspólnego zdjęcia uczestników oraz wzięcia autografu od Mistrza Sportu