Zapraszamy na nowe kursy nauki pływania

Nauka pływania dla dzieci powyżej 6 lat (rozpoczęcie zajęć od 5 października 2020)


Terminy zajęć:
poniedziałki i środy godz. 17:15 (3 grupy)
poniedziałki i środy godz. 18:15 (3 grupy)

Październik: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28,
Listopad: 2, 4, 9, 16, 18, 23, 25, 30
Grudzień: 2, 7 (zajęcia dodatkowe)


Nauka pływania dla dorosłych (rozpoczęcie zajęć od 5 października 2020)


Terminy zajęć:
poniedziałki i środy godz. 19:15 (2 grupy)

Październik: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28,
Listopad: 2, 4, 9, 16, 18, 23, 25, 30
Grudzień: 2, 7 (zajęcia dodatkowe)


Nauka pływania dla dzieci w wieku 4-6 lat (rozpoczęcie zajęć od 6 października 2020)


Terminy zajęć:
wtorek i czwartek godz. 16:15 (2 grupy)
wtorek i czwartek godz. 17:15 (2 grupy)
wtorek i czwartek godz. 18:15 (2 grupy)

Październik: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29
Listopad: 3, 5, 10, 17, 19, 24, 26
Grudzień: 1, 3, 8 (zajęcia dodatkowe)

Sprzedaż karnetów od dnia 22.09.2020 od godz. 7:00 w kasach Centrum Rekreacyjno - Sportowego
Cena karnetu: 256 zł

Uwaga:
Informujemy, że w dniu 22.09. (wtorek) możliwość zakupu karnetu na kursy nauki pływania będą miały wyłącznie osoby, które w związku z pandemią nie wykorzystały karnetu za miesiąc marzec 2020 (nie dotyczy osób, którym dokonano zwrotu za zajęcia, które nie zostały zrealizowane).
W przypadku pozostania wolnych miejsc sprzedaż karnetów dla pozostałych osób będzie możliwa od dnia 23.09. (środa) od godz. 7:00 w recepcji Centrum Rekreacyjno - Sportowego. 

Wytyczne dotyczące zajęć nauki pływania na basenie CRS w trakcie epidemii SARAS-CoV-2


Zasady podczas zajęć nauki pływania:
 • liczba uczestników: 10 osób w grupie (12 osób – w przypadku grup zaawansowanych korzystających z basenu 25m),
 • z jednym dzieckiem w hali basenowej może przebywać jeden opiekun, który podczas pobytu jest zobowiązany do osłony ust i nosa lub zachowania dystansu społecznego,
 • uczestnicy zajęć zobowiązani są do bezwzględnego zachowania punktualności w przychodzeniu na zajęcia (nie zaleca się przychodzenia na zajęcia przed czasem),
 • należy dołożyć wszelkich starań, aby przebywanie w szatniach i w strefie kas ograniczyć do niezbędnego minimum.


Ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące na basenie CRS:

 • bezpośrednio przed kasą/szatnią może znajdować się 1 osoba,
 • należy zachować dystans 1,5 metra,
 • przy wejściu na obiekt obowiązuje dezynfekcja rąk,
 • obowiązkowa osłona ust i nosa w otoczeniu basenu tj. hol, kasy, szatnie, przebieralnie, toalety,
 • osłona ust i nosa - powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, ubierając się po kąpieli należy ponownie ją założyć,
 • ze względu na bezpieczeństwo korzystających wejście na basen jest równoznaczne ze zgodą na pomiar temperatury ciała,
 • nie zaleca się korzystania z pływalni przez osoby powyżej  65  roku życia  – wytyczne Państwowego Zakładu Higieny,
 • obowiązuje całkowity zakaz korzystania z basenu osób z objawami jakiejkolwiek infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych!

Do pobrania