Turniej Wiedzy Olimpijskiej – Edycja 2021

Zapraszamy do udziału w Turnieju Wiedzy Olimpijskiej – edycja 2021 !
W Turnieju wziąć mogą udział wszyscy chętni,  bez względu na wiek, płeć, narodowość i miejsce zamieszkania. Turniej ma na celu upowszechnianie wiedzy o igrzyskach olimpijskich i sukcesach polskich i lubuskich sportowcach oraz propagowanie idei olimpijskiej.

Preeliminacje w formie 15 pytań testowych odbędą sie online  od 7 czerwca 2021 r. od godz. 8.00 do 12 czerwca 2021 r. do godz. 24.00.
pod adresem: http://online.drzonkow.pl/two

Eliminacje pisemne oraz finał ustny 20 czerwca 2021r. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie.
 

Do pobrania